Ważna informacja

Dziś jest czwartek 08 czerwca 2023 r. Godzina 09:42 Imieniny Ady, Celii, Medarda

Informacja o Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie 9.06.2023 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 09 czerwca 2023 r. punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Starostwo Powiatowe w Świeciu

więcej

Informacja o pracy w dniu 9 czerwca 2023 r.

 INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. ( piątek ) Urząd Gminy Jeżewo, GOPS oraz GWiO będą NIECZYNNE Za utrudnienia przepraszamy.  

więcej

Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z...

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr LI/389/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok  WÓJT GMINY JEŻEWO  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)  Słowniczek: Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571)  rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) I.  Rodzaj zadania  1. Forma realizacji zadania: Wsparcie zadań z zakresu organizacji aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z akcją edukacyjną na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.  2. Cel zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie kulturalno-rekreacyjnej stwarzającej warunki do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy.  ZAJĘCIA SPORTOWE NIE MOGĄ STANOWIĆ JEDYNEJ I SAMODZIELNEJ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ.  Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego.  3. Rezultaty zadania  - liczba godzin aktywnego wypoczynku oraz godzin przeznaczonych na edukację,  - liczba uczestników zadania (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów).  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) /protokoły / dokumentacja fotograficzna.  Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.  II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2023 r.  1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 45 000,00 zł  2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. Pełna treść ogłoszenia Załącznik nr 1 - wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Białe i Taszewo
  1193 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Białym i Taszewie, jako wsiach rycerskich
 2. Krąplewice
  1273 r. - Mestwin II nadaje hrabiemu Mikołajowi Jankowic wieś Krąplewice
 3. Jeżewo
  1293 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Jeżewie, jako wsi należącej do biskupa włocławskiego
 4. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego
 5. Belno i Laskowice
  1328 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Belnie i Laskowicach, jako wsiach rycerskich należących do sędziego świeckiego Janusza
 6. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 7. Gordon w Laskowicach
  1828 r. - Wieś Laskowice nabywa rodzina szlachecka Gordonów wywodząca się ze Szkocji, w latach czterdziestych XIX stulecia Adolf Von Gordon rozpoczął budowę pałacu, który przetrwał do 1945 r.
 8. Nowe połączenie kolejowe
  1852 r. - Laskowice otrzymują połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Tczewem
 9. Belno
  1864 r. - Wieś Belno w rękach rodziny szlacheckiej Parczewskich
 10. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 11. Przebudowa kościoła
  1925 - 1928 - Gruntowna przebudowa kościoła parafialnego w Jeżewie
 12. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 13. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 14. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 15. ksiądz Franciszek Wihelm Kubsz
  1957 - 1964 - Proboszczem parafii laskowickiej był ksiądz Franciszek Wilhelm Kubsz /1911-1978/, w czasie II wojny światowej - naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, generalny dziekan Wojska Polskiego
 16. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 17. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 18. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury
 19. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 20. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach

Sonda

więcej
Czy jesteś mieszkańcem Gminy Jeżewo?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij