Dziś jest wtorek 04 października 2022 r. Godzina 12:43 Imieniny Edwina, Rosławy, Rozalii

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami...

Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje: § 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.  2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezewo.eu na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.jezewo.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie. § 2. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 10 do 24 października 2022 r.  2. Konsultacje przeprowadza się w formie:  1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez: a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo; b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@jezewo.eu ; c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy.  2) Uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Jeżewo, przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie w sali nr 13 w dniu 20 października 2022 r. o godz. 14.00.  3. Nie będą uwzględniane uwagi: a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia; b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu; c) złożone przed dniem 10.10.2022 r. lub po dniu 24.10.2022 r. § 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo. § 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi. § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Jeżewo  Maciej Rakowicz   Projekt programu na 2023 rok Formularz konsultacyjny na 2023

więcej

Informacja o odbiorze artykułów żywnościowych 29-30.09.2022 r..

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, iż w dniach od  29 września (czwartek) do 30 września (piątek) 2022 r. w godz. od 9:00 do 12:00 w magazynie na zapleczu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jeżewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 wydawane będą artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących.   Żywność będzie wydawana wyłącznie osobom, którym pracownicy socjalni wystawili skierowania. Po odbiór żywności prosimy zgłaszać się osobiście zgodnie z otrzymaną informacją sms.   Prosimy o zabranie z sobą dowodu osobistego.   Wydawane będą następujące artykuły spożywcze: 1. Makaron jajeczny świderki 2. Mleko UHT 3. Filet z makreli w oleju 4. Cukier biały 5.  Olej rzepakowy          GOPS w Jeżewie dokłada starań,  aby udzielić klientom pomocy żywnościowej i prosi o zachowanie wszelkich środków ostrożności i stosowanie się do zaleceń pracowników.

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Białe i Taszewo
  1193 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Białym i Taszewie, jako wsiach rycerskich
 2. Krąplewice
  1273 r. - Mestwin II nadaje hrabiemu Mikołajowi Jankowic wieś Krąplewice
 3. Jeżewo
  1293 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Jeżewie, jako wsi należącej do biskupa włocławskiego
 4. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego
 5. Belno i Laskowice
  1328 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Belnie i Laskowicach, jako wsiach rycerskich należących do sędziego świeckiego Janusza
 6. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 7. Gordon w Laskowicach
  1828 r. - Wieś Laskowice nabywa rodzina szlachecka Gordonów wywodząca się ze Szkocji, w latach czterdziestych XIX stulecia Adolf Von Gordon rozpoczął budowę pałacu, który przetrwał do 1945 r.
 8. Nowe połączenie kolejowe
  1852 r. - Laskowice otrzymują połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Tczewem
 9. Belno
  1864 r. - Wieś Belno w rękach rodziny szlacheckiej Parczewskich
 10. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 11. Przebudowa kościoła
  1925 - 1928 - Gruntowna przebudowa kościoła parafialnego w Jeżewie
 12. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 13. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 14. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 15. ksiądz Franciszek Wihelm Kubsz
  1957 - 1964 - Proboszczem parafii laskowickiej był ksiądz Franciszek Wilhelm Kubsz /1911-1978/, w czasie II wojny światowej - naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, generalny dziekan Wojska Polskiego
 16. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 17. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 18. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury
 19. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 20. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach

Sonda

więcej
Czy jesteś mieszkańcem Gminy Jeżewo?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij