Dziś jest poniedziałek 14 października 2019 r. Godzina 05:12 Imieniny Alany, Damiana, Liwii

Komunikat RSUH BOROWIAK o płukaniu sieci 14.10.2019

RSUH Borowiak informuje, że  14 października 2019 r. (poniedziałek) będzie przeprowadzane płukanie sieci rozdzielczej w miejscowości  Laskowice   w związku z czym od 7.00 do zakończenia prac nie będzie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Informacja

DNIA 14.10.2019 R. POKÓJ NR 12 (ŚWIADCZENIA RODZINNE) CZYNNY OD GODZ. 11:00 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

więcej

Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami...

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”   Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) , art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , zarządzam, co następuje: § 1.  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie   § 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 17 do 31 października 2019  r. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie: 1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 powyżej, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez: a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo; b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy. 2) Uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Jeżewo, przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie w sali nr 13 w dniu 21 października 2019 r. o godz. 14.00 2. Nie będą uwzględniane uwagi: a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia, b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu, c) złożone przed dniem 17.10.2019 r. lub po dniu 31.10.2019 r.,   § 3.  Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.   § 4.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.   § 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.   § 6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.   § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - projekt programu (168kB) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - formularz konsultacyjny (14kB)

więcej

Ruszył Klub Seniora + w Laskowicach

Dziś miała miejsce uroczysta inauguracja projektu realizowanego przez GOPS przy wsparciu Urzędu Gminy - Klub Seniora + w Laskowicach. Osoby w wieku powyżej 60 lat nadal są mile widziane.   Projekt „Klub Senior +” realizowany jest przez GOPS przy wsparciu Urzędu Gminy. Klub spełnia funkcję ośrodka wsparcia dziennego i jest czynny 4 razy w miesiącu przez 5 godzin dziennie od 10.00 do 15.00. W ramach pobytu uczestnicy otrzymują wyżywienie w postaci jednego ciepłego posiłku oraz przerwy kawowej.   Klub Seniora+ to miejsce, gdzie Nasi seniorzy w ciągu dnia mogą znaleźć poczucie bezpieczeństwa, otrzymać wsparcie, opiekę oraz ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego, a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i kondycję psychofizyczną. Planowane są m.in. zajęcia komputerowe, krawieckie, kulinarne oraz zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy podstaw samoobrony.   Program skierowany jest do mieszkańców gminy Jeżewo nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Koszt zadania to 106 941,83 zł, wkład własny 21 400,00 zł, kwota dotacji 85 541,83 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

więcej

Gminny Punkt Konsultacyjny

więcej

Warsztaty ceramiki

więcej

Nowy okres zasiłkowy

więcej

Święto Kociewia 2019

więcej

Burza - bądź bezpieczny

więcej

Jak przetrwać upały

więcej

Senior+ z talentem

więcej

Kalendarz „Wójta”

więcej

Zmarła Sylwia Kaczmarek

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego

   

 2. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 3. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 4. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 5. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 6. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 7. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 8. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 9. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury  
 10. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 11. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach 

Sonda

więcej

Czy podobały Ci się tegoroczne Dożynki Gminne?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij