Dziś jest środa 05 sierpnia 2020 r. Godzina 21:27 Imieniny Emila, Karoliny, Kary

Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Zarządzenie Nr 94/2019
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) , art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie
 
§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 17 do 31 października 2019  r.
1. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 powyżej, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl
c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy.
2) Uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Jeżewo, przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie w sali nr 13 w dniu 21 października 2019 r. o godz. 14.00
2. Nie będą uwzględniane uwagi:
a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia,
b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu,
c) złożone przed dniem 17.10.2019 r. lub po dniu 31.10.2019 r.,
 
§ 3. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.
 
§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - formularz konsultacyjny (14kB) word

Data dodania 10 października 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij