Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 r. Godzina 08:39 Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo LXVI/479/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok

WÓJT GMINY JEŻEWO 
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2024 r. 

Słowniczek: Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) 
rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)

I.  Rodzaj zadania 
1. Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie 
2. Cel zadania: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Jeżewo. 
3. Rezultaty zadania 
- liczba godzin realizacji zajęć/imprez, treningów sportowych, 
- liczba uczestników realizacji zadania (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów). 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników szkolenia (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) / protokoły / dokumentacja fotograficzna. 

Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2024 r. 
1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 106 000,00 zł 
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania


Data dodania 15 stycznia 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij