Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2024 r. Godzina 20:41 Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Ogólne informacje o rewitalizacji

Ogólne informacje o rewitalizacji

Rewitalizacja „w pigułce”

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych obszarów. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd gminy. Jak mówi jedna z licznych definicji, rewitalizacja to: skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.


Co jest celem rewitalizacji?

Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie albo wyraźne złagodzenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:
  • rozwój gospodarczy – poprzez tworzenie miejsc sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności ekonomicznej,
  • rozwój społeczny – poprzez zapobieganie patologiom społecznym /wykluczeniu, marginalizacji, przestępczości, bezrobociu/ oraz wzmacnianie integracji społeczności lokalnej,
  • rozwój infrastruktury (przestrzenny) – poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego: remonty, modernizacja obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.


Dla kogo jest rewitalizacja?

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy, tj.: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, a w szczególności wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem. Opracowany Program rewitalizacji potrzebny jest władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych. Ważne jest, aby Program rewitalizacji dotyczył wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, tzn. diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. W przygotowanym Programie należy ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, prywatnych oraz publicznych. Koniecznym jest zaangażowanie wszystkich osób, instytucji czy organizacji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy, a także tych, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialni.


Na czym polega planowanie rewitalizacji?

Działania rewitalizacyjne – projekty rewitalizacyjne- planuje się w taki sposób, aby były komplementarne i skoncentrowane, na co najmniej dwóch płaszczyznach: terytorialnie, czyli realizowane na obszarze zdegradowanym oraz problemowo, tzn. przygotowane projekty miały na celu rozwiązanie danego problemu, w różny sposób, i w różnej skali, co zwiększy szansę trwałego rozwiązania go lub usunięcia. Projekty rewitalizacyjne składają się na program, czyli plan działań rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamować proces degradacji i przywrócić żywotność w tym obszarze. Program rewitalizacji, składający się z projektów jest programem wieloletnim i długofalowym. Projekty rewitalizacyjne są przygotowywane i realizowane przez samorząd lokalny, samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby fizyczne – indywidualnie lub grupowo, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Cechą charakterystyczną programowania procesu rewitalizacji jest uspołecznienie, czyli prowadzenie go w taki sposób, który umożliwi interesariuszom – partnerom społecznym, uczestnictwo w budowaniu planu działań rewitalizacyjnych.


Kto może zgłosić projekt rewitalizacyjny?

Projekt taki może zgłosić każdy, kto zamierza go zrealizować, włączając się przez to w proces ożywienia problemowych obszarów gminy. Każdy pomysł jest warty rozważenia, dlatego warto wziąć udział w otwartych spotkaniach i warsztatach. Projekty rewitalizacyjne, wzajemnie do siebie dopasowane, złożą się na program rewitalizacji.


Jak wygląda finansowanie działań rewitalizacyjnych?

Podstawową zasadą finansowania działań rewitalizacyjnych jest założenie, że każdy projektodawca buduje samodzielnie podstawy finansowania projektu, korzystając ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych, zwrotnych i bezzwrotnych, w tym ze środków: pomocowych UE, dotacji i grantów fundacji, darowizn itp. Podstawą do sfinansowania projektu rewitalizacyjnego, jak i każdego innego, są zasoby własne pomysłodawcy, w tym zasoby informacji i umiejętności w pozyskaniu pomocy finansowej. Wachlarz możliwości jest dość szeroki, a określenie potencjalnych źródeł dofinansowania zależy od tego, czego projekt dotyczy i na czym będzie się koncentrował. Założeniem jest, że jedynym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych są fundusz Unii Europejskiej, ale może nastąpić to również poprzez kapitał projektodawców, kredyty, obligacje, dotacje celowe, fundusze pożyczkowe, czy ze środków prywatnej fundacji.

Data dodania 15 lutego 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij