Dziś jest czwartek 21 września 2023 r. Godzina 10:03 Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Stypendia szkolne 2023/2024

Stypendia szkolne 2023/2024

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Stypendium szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeżewo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  brak umiejętności wypełniania funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej (Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. , poz. 2230  oraz z  2023r. , poz. 1234).

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 jest 1 do 15 września 2023r.

Wnioski można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie, ul. Główna 10, 86-131 Jeżewo,  pokój  nr 2.

Do  wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenie  lub  oświadczenie  o dochodach  wszystkich   osób będących we  wspólnym gospodarstwie  domowym  ucznia  uzyskanych  w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  a  w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w  którym  wniosek  został  złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Warunkiem  przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej  rodziny ucznia,  której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć 600 zł,  a w przypadku  utraty dochodu   z   miesiąca,  w  którym  wniosek  został  złożony (do dochodów wlicza się  wszelkie  zasiłki i dodatki).

Przy   obliczeniu  wysokości   dochodu   na  osobę   w  rodzinie utrzymującej  się   z  prowadzenia gospodarstwa rolnego- przyjmuje się, iż kwota dochodu  za  1  ha  przeliczeniowy  wynosi  345  zł. Do dochodu  rolniczego   nie   wlicza   się  dochodu   z  powierzchni użytków  rolnych  poniżej  1   hektara przeliczeniowego.

Stypendium  szkolne   przyznawane  jest  w  formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z  tym  istnieje  konieczność zbierania  imiennych  faktur  i  rachunków  za  poniesione  koszty na  cele edukacyjne ucznia i dostarczenie w wyznaczonym terminie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
-od września do grudnia 2023r.
-od stycznia do czerwca 2024r.

Wszelkich informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie, tel. 52 522 81 55.

Data dodania 01 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij