Dziś jest wtorek 27 lutego 2024 r. Godzina 11:12 Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pełna treść rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2024
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190 t.j.) oraz art. 65 ust.1 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zawierających się w granicach administracyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, z wyłączeniem rezerwatów przyrody.

§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. na warunkach określonych w ust. 2 i 3.
2. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich na podstawie analizy zagrożenia przeprowadzonej przez właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. 1. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego bądź utylizacji lub wprowadzone do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich na warunkach określonych w ust. 2.

2. Tusze dzików pozyskane w odstrzale sanitarnym mogą  być wprowadzone do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, pod warunkiem  spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji, udokumentowanej oceny w formie oświadczenia zgodnie  z sekcją IV rozdział II pkt 4 lit. a) załącznika III do rozporządzenia (WE)    nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, wystawionych przez przeszkoloną osobę, oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych w myśl postanowień pakietu higienicznego UE, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z  rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie  Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

§ 5. Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko- dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Wojewoda Kujawsko- Pomorski
Michał Sztybel

Data dodania 01 lutego 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij