Dziś jest czwartek 13 czerwca 2024 r. Godzina 09:51 Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Otwarty konkurs ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr LXVI/479/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok

WÓJT GMINY JEŻEWO
ogłasza
otwarty konkurs ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)


Słowniczek: Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571)
rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) I. Rodzaj zadania
1. Forma realizacji zadania: Wsparcie zadań z zakresu organizacji aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z akcją edukacyjną na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.
2. Cel zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie kulturalno-rekreacyjnej stwarzającej warunki do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy. ZAJĘCIA SPORTOWE NIE MOGĄ STANOWIĆ JEDYNEJ I SAMODZIELNEJ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego.
3. Rezultaty zadania
- liczba godzin aktywnego wypoczynku oraz godzin przeznaczonych na edukację,
- liczba uczestników zadania (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów).
Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) /protokoły / dokumentacja fotograficzna.
Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2024 r.
1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Pełna treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

Data dodania 06 czerwca 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij